Nærværende opgave er omhandlende e3light markedsføringsplan for det danske B2B marked. Med henblik på besvare opgavens problemformulering fyldestgørende gribes opgaven an som følger.

Indledningsvist foretages en analyse af virksomhedens interne situation. Under den interne analyse er der disponeret en virksomhedsbeskrivelse, produktbeskrivelse, værdikædeanalyse samt en rentabilitetsanalyse.

Derfor er mode godt

Virksomhedens eksterne situation analyseres først de Politiske-, Økonomiske-, Sociale- og Teknologiske forhold i en PEST analyse. Hvorefter der foretages en analyse af branchen vha. Michael Porters brancheanalyse (Porters five forces). I brancheanalysen belyses de 5 markedskræfter som udgøre rivaliseringen i branchen. Som afrunding på analysen af virksomhedens eksterne situation, foretages en præsentation af resultater fra indsamlet data fra field research. Herefter bliver de interne- og eksterne forhold for virksomheden præsenteret i en SWOT-analyse, for efterfølgende at analysere indsatsområder til denne situation i en TOWS-analyse.

Efter ovenstående analyser sættes der konkrete mål op for indsatsen. Målene deles op i de økonomiske- og de markedsføringsmæssige mål.

Efterfølgende behandles de konkrete markedsføringsmål og strategien med henblik på indfrielse af disse. I denne forbindelse konkretiseres formål, periode, segmentering og målgruppeanalyse. Hvorefter der foretages en vurdering af relevante segmentgrupper.

Når det mest attraktive segment er fundet, udarbejder der hertil en målgruppestrategi for udnyttelse af det latente dækningsbidrag. Efter en behandling af differentierings indsatsen samt strategien for positioneringen samles det hele op i en analyse af virksomhedens parametermix.

Som afrunding på denne markedsanalyse for e3light Professionals A/S, opstilles en deltalieret handlings- og tidsplan.

Vær opmærksom på prisen

Med henblik på at sikre det bedste udgangspunkt for de resultater spørgeskemaet vil give. Er der blevet fokuseret på at respondenterne var af stor spredning. For at sikre en retvisende valid repræsentativitet af populationen blev der foretaget, en simpel tilfældig udvælgelse af respondenterne.

Med hensyn til dette blev spørgeskemaet både tilgængeliggjort som interaktiv udgave og delt på linkedin. Herudover blev spørgeskemaet tilgængeliggjort på strøget i Århus for at sikre en bred repræsentation. Endvidere blev spørgeskemaet tilgængeliggjort på togstationen ved Århus hovedbanegård, for at imødekomme at respondenterne havde bopæl i forskellige steder af landet. Endeligt blev der sat et mål om en stikprøvestørrelse på n>100. Efter dataindsamling tæller stikprøvestørrelsen 126 respondenter. Spørgeskemaet blev nøjsomt testet for fejl og mangler inden udsendelsen af dette.

De produkter som er omdrejningspunktet for denne opgave, er en serie af udendørs solcelle vægbelysning. Der findes på nuværende tidspunkt 3 forskellige produkter i produktserien, som har designet til fælles. Forskellen ligger i størrelsen på lamperne, og fås dermed i en lille, mellem og stor størrelse. Priserne på Wall Light starter på DKK 249,95 inkl. moms kr for den lille, DKK 459,95 inkl. moms for mellem udgaven og DKK 769,95 inkl. moms for den store udgave. 

  • Den indgående logistik varetages af underleverandør som består i en kinesisk produktionsvirksomhed med aktiviteter i Kina.
  • –  Ved den indgående logistik kan elementer herunder halvfabrikata som plastik og elektriske komponenter nævnes, som den Kinesiske underleverandør står for at fremskaffe.
  • –  Det værdiskabende element i dette for kunderne i den sidste ende, er at underleverandøren sædvanligt har flere forskellige kunder som den køber indtil. Indkøbet til flere forskellige kunder, muliggøre en lavere stk. pris for underleverandøren idet, den køber mange stk. sammenlignet med det som e3light selv skulle indkøbe for at producere deres produkter. For det endelige produkt vil dette element klart afspejle sig i den kvalitet og pris som kan opnås.

 


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *