• Det er her væsentligt at nævne at e3light har en lang tradition for at benytte sig af outsourcing. Det betyder også at virksomheden har opnået et stort erfaringsgrundlag for at producere sine produkter i Kina.
  • Virksomheden har en sourcing manager ansat, som b.la har til opgave at sørge for at de produkter som der bliver produceret i østen, lever op til den ønskede produkt kvalitet og pris. Kvalitet og pris er et område hvor virksomheden kan skabe stor værdi for dens kunder. Det er derfor en værdifuld og betydningsfuld investering de mange gange hvor virksomhedens sourcing manager rejser til Kina.
  • Den konkrete produktion leverandører kan potentielt være forskellig fra gang til gang, men man lægger stor vægt på at opbygge længerevarende relationer op med hensyn til produktionen. Virksomheden har gennem tid benyttet sig af en kontakt som souring manageren fra et tidligere ansættelsesforhold har haft god erfaring med.
  • Desforuden har virksomheden også i forhold til fremstillingsprocesserne haft stor fokus på de produktionsmanualer de Kinesiske virksomheder skal producere deres produkter efter. Dette kommer b.la til udtryk i medarbejderstablen hvor flere medarbejdere struktureret arbejder med forfatning såvel som visualisering af produktions manualer.

Fashion er ikke dyrt

  • Den del af logistikken som kan defineres som værende udgående kan med fordel deles op i før og efter produktet ankommer til Danmark.
  • De aktiviteter som sker i Kina, kan b.la defineres som pakning af produkterne. Her benytter virksomheden sig af en anden leverandør end den som står for produktionen af produktet.
  • Til håndtering og disponering af transporten af de færdige produkter har e3light en logistikmedarbejder som har til ansvar at koordinere en effektivt samt omkostningsorienteret hjemtagelses procedure. Det at have en effektiv og omkostningslet, hjemtagelses procedure er igen med til at skabe en lavere kostpris for produkterne alt andet lige end hvis virksomheden ikke havde en sådan medarbejder, som i sidste ende er med til at skabe en stor værdi for kunden.
  • Til hjemtagelsen af produkterne har virksomheden gode erfaringer med at holde transportomkostningerne nede ved at benytte sig af skibsfragt. Hvis virksomheden pba. markedsforholdene ser sig nødsaget til at benytte sig af en hurtigere fragtmetode for at stille dens kunder tilfredse, er der også tradition for at benytte sig af hjemtagelse med flytransport. Hjemtagelsen er således optimeret efter hvad de pågældende kunder har af behov for af leveringstid hvilket kan defineres som et værdiskabende element i denne del af værdikæden.
  • e3light har sine aktiviteter vedr. markedsføring og salg i dens hovedsæde i Lystrup, i lokaler hvor andre selskaber indenfor den samme ejerkreds også finder sted. Grundet sammenfald i ejerforhold, skelnes der ikke så højtideligt mellem de opgaver der varetages af de ansatte reklamefolk, som skal til for at markedsføre virksomhedernes produkterne.
  • Selve design aktiviteterne af de produkter som produceres og samles til færdigt produkt i Kina, sker i Lystrup. Denne disponering fra ledelsens side, betyder at der blandt de medarbejdere samt sælgerne som skal skabe omsætningen af produkterne, muliggør en omfattende og værdifuld form for vidensdeling.
  • Markedsføringen på de danske marked af e3light Professionals A/S’s mylight Wall Light produkter, sker både via. virksomhedens online profilering hvor der er etableret en særskilt hjemmeside til markedsføring af netop disse produkter.

 

Kategorier: ModeNyheder

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *