Segmentet for byggemarkeder, kan defineres som værende stort. Der findes mange forskellige kæder af byggemarkeder fordelt rundt i Danmark. En anden faktor er at byggebranchen grundet den højkonjunktur Danmark bevæger sig ind i, vil betyde gunstige forhold for e3light. Højkonjunktur vil antageligt betyde at der vil blive bygget og sat mere i stand, alt andet lige end hvis der var lavkonjunktur.

DAMETØJ SKAL VÆRE FLOT OG MODERNE

Der er mange forskellige muligheder for hvordan e3light kan stimulere dette segment på. Dette kan både ske gennem annoncering i byggemarkedernes egne tilbudsaviser og reklamesøjler ved butikkerne. Herudover har virksomheden mulighed for selv at markedsføre produkterne online på de eksisterende sites sideløbende.

Udgifter til bearbejdningen af segmentet, bestemmes som værende relative lave, sammenholdt med hvis produktet skulle markedsføres ved f.eks tv-reklamer. Herudover kan det nævnes at sandsynligheden for at reklameren i et byggemarkedes tilbudsavis rammmer den rigtige målgruppe er større end ved f.eks tv-reklamer.

Konkurrencesituationen er som nævnt tidligere vigtigt at have med i sin betragtning for at afgøre hvor attraktivt segmentet er. Konkurrencesituation for byggemarkederne kan defineres som værende hård, der er mange udbydere samt en hård priskonkurrence. Dog er der flere aktører som har formået at skabe en fordelagtig positionering gennem differentiering. I forhold til virksomhedens parametermix kan der dog argumenteres for at dette segment udgør nogle gunstige forhold. Det første p for produkt, udgøre som tidligere nævnt en fordel for virksomheden, hvorfor det er et attraktivt for virksomheden at øge sine promotion aktiviteter til dette segment.

Der findes mange muligheder, hvorpå virksomheden kan foretage bearbejdningen af segmentet. Der findes forskellige el messer, hvor virksomheden har mulighed for at leje en stand og præsentere sine produkter. En messe aktivitet som denne er et godt udgangspunkt for at synliggøre produktet i markedet. Dernæst kan virksomheden gøre brug af den stigende ibrugtagelse af de digitale medier herunder sociale medier. Der ligger store mængder data på de oprettede personlige profiler på f.eks facebook, som muliggøre at man kan markedsføre et produkt/reklame direkte til en målgruppe som enten arbejder med eller eventuel interessere sig for el materiel.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *