Der er selvsagt udgifter tilknyttet ved at stimulere dette segment, det er derfor vigtigt at udgiften skaber en øget efterspørgsel, som leder til salg. Det er derfor vigtigt at en eventuel kampagne minimum går i breakeven, i forbindelse med den øgede omsætning på produkterne. Konkret vil messedeltagelse allokere en række udgifter herunder løn til salgspersonale, lejeudgifter af messestand, displays til produktpræsentation, design af messestand, etc.

Vedrørende promotionaktiviteter på de sociale medier vil afstedkomme udgifter til personale i form af SoMe medarbejder, udarbejdelse af kampagne og en målrettet markedsføring af denne.

Udfra fra en samlet vurdering af de to ovenstående segmenter vha. SMUK-Modellen, udvælges segment 2, som det segment der er mest attraktivt at arbejde videre med. Målgruppen for B2B kampagnen for Mylight Wall Light, er derfor valgt til at være byggecentre i byggemarked branchen. Det besluttes herefter at målgruppestrategien bliver udifferentieret markedsføring, da de opstillede markedsføringstiltag i store træk vil stimulere alle indenfor den definerede målgruppe. Målgruppen der skal forhandle produkterne i Wall Light serien bliver de mange byggemarkeder. Med andre ord benyttes det samme parametermix for hele markedet, som skyldes at det antages at brugerne som tager i et byggemarked har homogene præferencer. Fordelen ved denne målgruppestrategi er at det er den mindst omkostningstunge strategi da den afstedkommer en ensartet markedsføring af produktet til andre brancher. Derfor vil e3light således have det samme parametermix til forskellige segmenter.

Produktet har grundet erfaring som virksomheden har opbygget gennem mange år i belysningsbranchen, et godt leverandør samarbejde i Kina, samt en længere produktudvikling procedure indtaget en plads hvor det er svære at efterligne. Der har i mange år været solcelle lamper på markedet, men kvaliteten har ikke været lige så god som hos Wall Light produkterne. Det kan derfor ikke entydigt nævnes at virksomheden har opnået first mover advantage, men for solcellelamper at en høj kvalitet, er Wall light en af de første som kan udfylde denne efterspørgsel.

e3light bør benytte sig af fokuseret differentiering, dette er en af Michael Porters generiske konkurrencestrategier, hvor virksomheden har et unikt produkt men en lille andel af totalmarkedet. Totalmarkedet kan definere som belysning, hvor af den andel som Mylight Wall Light produkterne relaterer sig til kan defineres som udendørs solcelle lamper.

Indledningsvist antages det at positioneringen bliver behandlet med udgangspunkt i at Mylight Wall Light produkterne skal positioneres overfor slutbrugeren.


Det er vigtigt at virksomheden skaber den mest hensigtsmæssige positionering for dens Mylight Wall Light produkter. Positioneringen er et udtryk for hvordan kunderne opfatter produktet. Den positioneringsstrategi som vil være mest oplagt for virksomheden er positionering efter én fordel. Fordelen ved at virksomheden benytter denne positioneringsstrategi, er at målgruppen ved en effektiv positionering har have lettere ved at huske én fordel frem for mange forskellige fordele. Den fordel som det anbefales at virksomheden fremhæver i en strukturerer positioneringsstrategi, er den sætning som virksomheden allerede har skrevet på sin hjemmesider:


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *