Udviklingen i Vækst i BNP i procent som fremgår af, viser en stigning siden basisåret. Mest relevant er at kigge på fremtiden hvor man forventer en vækst på 1,8% i BNP. Den forventning til vækst er et godt udgangspunkt for e3light. Det betyder antageligt at det økonomiske kredsløb får flere penge, der vil blive skabt flere arbejdspladser grundet en stigning i udbud- og efterspørgselsforhold.

Udviklingen som fremgår af (bilag 5), viser et forholdsvist stabilt niveau. Med et jævnt fald 2 procentpoint siden basisåret. Forventningen fra Sydbank for inflation i Danmark ligger på et niveau på 1,2 % for hele 2017. Inflationen som beskriver prisstigninger i forbrugerpriserne (Den aktuelle ledighed og beskæftigelse, 2017). En stigning i priserne vil betyde en forringet købekraft samt medfører et fald i valutaens værdi. Hvormed at lav og stabil inflation typisk er med i den politiske dagsorden for vækst landet. For e3light betyder denne forventning om en stigning på 1 procentpoint, at der alt andet lige kan være en mindre købevillighed hos forbrugerne.

Arbejdsløshedsprocenten er nede på et niveau for kvinder på 4,5% og for mænd på 4,2% pr. oktober 2017 af arbejdsstyrken står udenfor det danske arbejdsmarked (Uddannelsesguiden., 2017).

Den procentmæssige fordelingen af kønnene i Danmark hvis pr. 2016 en fordeling på 51% kvinder og 49% mænd. 

KØB DIT HERRETØJ HER

Den gennemsnitlige levealder er for kvinder 82,8 år og for mænd 78,8 pr. 2017. (Danmarks statistik., 2017b). Den generelle levealder at vist sig at stige, sammenlignet med år 2000 hvor den gennemsnitlige levealder var på for kvinder 79 år og 74 år for mænd. (Danmarks statistik., 2017b). Dette betyder at e3light har et bedre udgangspunkt for at sælge sine vare, idet der grundlæggende er flere mennesker til at købe dem.

Den totale befolkningsmængde er stigende i 2017 talte 5,7 mio mennesker. Det stigende befolkningstal skyldes at der er flere der indvandrer end udvandre til Danmark samt et stigende antal fødsler. 

Kulturelle forhold er ikke relevante for denne rapport og de afgrænses derfor herfra.

De sociale udgifter er blandt de højeste blandt OECD-lande for Danmark. I tidsperioden fra 2012 til 2016, udgjorde den landets gennemsnitlige velfærdsudgifter var 28,9% af BNP årligt. I 2016, sociale udgifter som en andelen af ​​BNP var 28,7% ift. gennemsnittet hos alle OECD medlemslande på 21,0%. 

Danskernes medievaner udarter sig ved at danskerne ser mindre flow-tv og streamer mere tv – ligesom de hører mindre radio. Smartphones udgør 64%. af danskerne brug i 2016 dagligt nettet fra mobilen blot 2 år forinden udgjorde denne andel 51%. Mobilen bruges især til de sociale medier, spil, streaming og som nyhedskilde. I 2016 I aldersgruppen 12 til 19 årige brugte 53%. 

I år 2016 udgjorde den samlede andel af brugere af internettet 96,8%. Det samlede antal brugere på internettet udgjorde 5,5 mio. mennesker. Dette forhold kan defineres som værende gunstigt for e3light. Wall Light produkterner sælges primært gennem forhandlere som har deres salg på webshops.

Porters five forces bruges til at, analysere konkurrencesituationen i branchen. Der tages i denne analyse udgangspunkt belysningsbranchen, nærmere specifikt udendørsbelysning.

I branchen indgår der mange aktører på det danske marked for udendørsbelysning. Det antages at der er præferencer for produkterne, hvorfor vi kan definere markedet som differentieret oligopol, der er et heterogent marked. For at skabe et overblik medtages en analyse af de konkurrencemæssige positioner, samt en konkurrentanalyse for at vide mere om de nærmeste aktører. e3light befinder sig på et konkurrencepræget marked, hvor man kan definere dens position som markedsudfordre. Vi kan se at karakteristika for en typisk markedsudfordre også stemmer meget godt overens med de aktivitet som virksomheden eksekvere.

B.la vil e3light øge markedsandele, tilbyde nye produkter til markedet og endeligt vil markedsudfordre være overvejende villige til at angribe virksomheder som ikke har markante konkurrencemæssige fordele. Truslen fra leverandører anses ikke som værende stor. Truslen fra købere kan derimod defineres som værende høj, da producentmarkedet antageligt foretager rationelle køb. Truslen fra nye udbydere på markedet, er ikke særlig stor – da det b.la kræver nogle forskellige stempler og godkendelser for at importere belysningsprodukter.

Kategorier: Herre fashion

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *