Segment 2 dækker over byggemarkederne. Segmentet er også kendetegnet ved at være det sidste led i distributionskæden. Byggemarkedet anses som være et godt sted at forhandle Mylight Produkter. Konsumentenhederne som tager i et byggemarked dække over alt fra gør det selv folket, til professionelle håndværkere. Det er kendetegnende for slutbrugerne som gør indkøb i et byggemarked, at de typisk har et projekt og dermed et behov af en eller anden karakter som ofte vedrøre bolig.

Mylight Wall Light er et produkt udviklet til gør det selv folket, som ønske ekstra belysning, men måske ikke ønsker at trække en ny ledning til en lampe med faststrømtilslutning. Endvidere kan produktet også være relevant for professionelle håndværkere, i dette tilfælde elektrikere, som måske har en kunde som efterspørger mere udendørsbelysning, men ikke ønsker at murværket skal fræses i for at skabe plads til en ny ledning. Produktet er således i begge tilfælde fordelagtigt, da installationen blot kræver at man bore 2 huller i murværket til rawplugs og skruer, hvorefter lampen monteres. Montagen tager få minutter at gennemføre.

Segment 3 dækker over elektrikere. Segmentet er også kendetegnet ved at have en lang række udbydere. Der er et krav om en el autorisation for at lave de fleste indgreb i en el installation på et hus i Danmark. Dog er det ikke en nødvendighed for at montere produktet. Elektrikere er som nævnt falguddannede personer, som har en høj loyalitet for produkter de enten har en høj tillid til eller er vant til at bruge. Mange elektrikere giver en samlet projektpris for et udført stykke arbejde, hvorfor det antageligt kan være svært at komme ind med nye produkter til disse da dette vil tage tid at lære at kende.

Ved udvælgelsen af de tre ovenstående segmenter, ibrugtages SMUK-modellen som næste trin i denne udvælgelsesproces. På baggrund af de fire forskellige forhold der er blevet analyseret særskilt i segmenterne, foretages der en vurdering af segmenterne. Der tilegnes således et indblik i segmenternes attraktivitet, hvorefter der kan foretages et målgruppevalg.. Efter gennemgangen af ovenstående segmenter, er det fundet frem til, at Segment 1 ikke er oplagt pba. af de valgte segmenteringskriterier at gå videre med. Det vurderes endvidere at produktet ikke er oplagt til salg i detailhandlen. Vurderingen bunder b.la i at det ikke forventes, at konsumentenhederne har belysning på deres hus i tankerne når dagligvarerne indkøbes. Man kunne argumentere for at der også foretages en del impulskøb i detailhandlen, men grundet det valgte prisniveau samt den ønskede positionering for produkterne, er det ikke et oplagt produkt til impulskøb. Der foretages derfor en gennemgang af segment 2+3 i nedenstående afsnit i form af en SMUK-model.

 

Kategorier: ModeNyheder

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *