Virksomheden bør omstrukturér dens rammer for sælgerne. Virksomheden forsøger sig på at skabe et eksklusivt brand for dens Mylight produkter. For at skabe en rød tråd i denne forbindelse, kan sælgere på provision virke modstridende for denne markedsføring. Derfor bør virksomhedens sælgeres løn ikke være disponeret på store dele af provision. Ved en omstrukturéring af sælgernes lønstruktur, vil antageligt være med til mindske pushy selling markant. Det skal være accepteret i organisationen af sælgerne siger nej til et salg, hvis forhandleren ikke passer ind i konceptet eller at prisen bliver for favorabel for forhandleren. Lave indkøbspriser for webshops, betyder en højere sandsynlighed for langvarige nedsatte priser på produkterne. Der er en forventning om højkonjunktur i den danske økonomi, og det betragtes derfor som et godt tidspunkt for virksomheden, at satse 100% på at prioritere at holde Mylight brandet eksklusivt.

Et andet indsatsområde i denne forbindelse er at gennemføre bedre kontrol med dens forhandlere. Med henblik på at holde prisen oppe på produkterne, er det vigtigt at der holdes vist niveau hvilke forhandlere man tager ind. Rent lovgivningsmæssigt er det ikke muligt at forlange/dikterer bestemte salgspriser hos forhandlerne. Derfor bør virksomheden i stedet for iværksætte aktiviteter som styrker relationerne med deres forhandlere, således der skabes bedre forståelse for hinanden. Dette kunne f.eks være ved gennemførsel af kundearrangementer, hvor virksomheden har mulighed for at fremlægge dens forventninger og synspunkter overfor forhandleren. En tættere relation til virksomhedens forhandlere skal være med til at skabe en win-win situation.

MODETØJ & FASHION

Følgende mål og strategi for e3light vedrøre hvordan virksomheden skal planlægge at skabe en bedre markedspenetration for Wall Light produkterne på det danske marked. e3light bør udnytte det fulde potentiale i parametermixet, hvormed det ideelle segment skal findes, stimuleres og Mylight Wall Light produkterne positioneres og differentieres.

Segmenteringen foretages med henblik på at opdele markedet i homogene kundegrupper, hvor købsadfærd og præferencer kan antages at være ensartet. For e3light er det essentielt at have et overblik over de forskellige segmenter, samt endvidere at have kendskab til disses forskelligartede adfærd på markedet. Informationen tilføre værdi i form af at virksomheden på den baggrund bedre kan strukturere sin parametermix. De kriterier som segmenteringen foretages ud fra, er opdelt i 3 hovedkriterier. Til segmenteringen er omdrejningspunktet situationsanalysen samt indsamlede resultater fra spørgeskemaet fra field researchen.

Segment 1 dækker over detailhandlen. Segmentet er kendetegnet ved at være sidste led i distributionskæden. I detailhandlen har de danske forbruger mulighed for at gøre deres indkøb af dagligvare, men detailhandlen har også et udvalg af ikke dagligvare. Det er derfor en mulighed at sælge et belysningsprodukt som Mylight Wall Light med et supermarked som forhandler. Dog kan det nævnes at der ofte er en øget konkurrence på pris, hvorfor detailhandlen som forhandler ikke anses som det oplagte sted at markedsføre dette produkt. Endvidere hænger det ikke særligt godt sammen, hvis virksomheden ønsker at skabe sig et brand samtidig med at sælge denne slags produkter ved en sådan forhandler.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *