Først og fremmest kan det defineres at produkterne i branchen er differentierede. Som udgangspunkt vil differentieringen af produkterne betyde at antallet af leverandører, som er i stand til at levere produkterne, være færre end hvis produkterne var standardiserede. Det skyldes at der antageligt vil være flere krav til leverandørerne til at kunne stille sit produktionsapparat om til produkter som ikke er sammenlignelige. I forhold til de produkter som der bliver udbudt til den danske belysningsbranche, har det vist sig at der har været en lang tradition for at producere sine produkter i Kina. Dog har flere danske belysningsvirksomheder, valgt at insource deres produktion – herunder en stor del til østeuropa.

Det skyldes at virksomhederne vil have bedre kontrol med kvalitet, leveringstid, etc.  Kombinationen af krav til differentierede produkter samt en stigende tendens til at insource produktion igen. Har betydet at truslen fra leverandørerne ikke er et punkt hvor forhandlingsstyrken falder ud til leverandørernes fordel. Endvidere kan man argumentere for at jo flere udbydere der er desto mindre vil leverandørernes forhandlingsstyrke være. Endeligt kan det pointeres at mængden af fabrikker som kan producere lamper i Kina, er så betydelig stor, at deres forhandlingsstyrke deraf også mindskes.

Det er vigtigt at nævne at denne analyse vedrøre producentmarkedet, da virksomheden operere på B2B-markedet. Det betyder at der en helt anden købsadfærd end på konsumentmarkedet. Typisk for nogle forhandlere er købscenteret det første sted hvor, en sælger kan blive hindret i at sælge sine produkter, vi husker at B2B typisk har i sit fokus at foretage rationelle køb. I købscenteret kan virksomheder som vil beskytte deres beslutningstagere mod sælgere, benytte sig af informations vogtere.

KØB DIT FASHION TØJ NU

Truslen fra nye udbydere på markedet, er ikke særlig stor. Godt nok kan alle tage til Kina for at få produceret en pære eller lampe. Men for at importere produkter med henblik på videresalg kræves der nogle forskellige godkendelser og kvalitetsstempler.

En anden ting er, at mange etablerede virksomheder i belysningsbranchen, har oparbejdet sig en stor viden inden for produktion og markedsføring af deres produkter. Kinesiske produktionsvirksomheder har en tendens til at sende nogle rigtig fine vareprøver, på det ønskede producerede emne. Men når der bliver sagt ja fra handelsvirksomheden, bliver kvaliteten en helt anden. Dette skyldes antageligt at priserne er så pressede hos de faste kunder, at produktionsvirksomhederne forsøger at tjene deres penge hos nye belysnings udbydere.

Til analyse af truslen fra substituerende produkter benyttes skydeskivemodellen.

Første skive i skydeskivemodellen vedr. alle produkter afgrænses der fra, da det ikke vil tilføre værdi til rapporten.

Anden skive i skydeskivemodellen vedr. produkter til samme behov, i denne forbindelse kan nævnes en lang række produkter som indfrier behovet for udendørsbelysning. Det kunne f.eks være, lommelygter, gadelamper, pandelamper, projektører, lanterner, olielamper, nedgravningsspots, lyskæder, indbygningsspots, stearinlys, bål, selvlysende maling, etc.

Tredje skive i skydeskivemodellen vedr. samme produktkategori. Først og fremmest fastsættes produkt kategorien for udendørs belysning til montering på væg. Der findes utrolig mange forskellige udendørs lamper til montering på væg både på solceller og med fast strømtilslutning.

Fjerde skive i skydeskivemodellen vedr. samme produkter til samme målgruppe. For at afgøre om produktet kan markedsføres til samme målgruppe, kræver det at produktet let kan monteres samt at den er forsynet med et solcellepanel. Det findes flere forskellig produkter som kan leve op til disse krav, samt produkter på markedet som kan forveksles med Mylight Wall Light.

Kategorier: Nyheder

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *